Avís legal i condicions generals d'ús del lloc web

 • Informació general

 

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web següents:

La titularitat d’aquest lloc web, www.viwil.es, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Victor Da Costa Mendoza, amb NIF: 40358392Q , i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

Telèfon de contacte: 601 903 088

Email de contacte: victor@viwil.es • Termes i condicions generals d’ús

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

viwil.es es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment viwil.es pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

A banda del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per viwil.es o, si escau, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, cas en què s’especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.

 

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i viwil.es, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per allò que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El lloc web de viwil.es proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per viwil.es sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

 

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per viwil.es per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a viwil.es sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

viwil.es es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, viwil.es no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre viwil.es i l’Usuari.

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest lloc web de viwil.es no s’adreça a menors d’edat. viwil.es declina qualsevol responsabilitat per l´incompliment d´aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. viwil.es no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint viwil .és cap responsabilitat que es pugui derivar del dit accés. • Accés i navegació al lloc web: exclusió de garanties i responsabilitat

 

viwil.es no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. viwil.es farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas viwil.es serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

viwil.es tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer. • Política de Privadesa i protecció de dades

 

Respectant el que estableix la legislació vigent, viwil.es es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació daquestes dades (RGPD).

 • La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a viwil.es és: Victor Da Costa Mendoza, amb NIF: 40358392Q (D’ara endavant, també Responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents:

Adreça: Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

Telèfon de contacte: 601 903 088

Email de contacte: victor@viwil.es

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta viwil.es. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte: victor@viwil.es; 601 903 088

 

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals demanades per viwil.es, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre viwil. és i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

 

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als principis següents recollits a l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.

 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a viwil.es són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

 

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. viwil.es es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o més fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà lús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per viwil.es amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest darrer ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de viwil.es, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

 

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: xxxxxx, o fins que l’Usuari sol·licite la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els destinataris o categories de destinataris següents:

Victor Da Costa Mendoza amb domicili a Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència duna decisió dadequació de la Comissió.

 

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per viwil.es. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals

viwil.es es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

Tot i això, pel fet que viwil.es no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre viwil.es i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts a l’RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si viwil .es està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que viwil.es hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen de aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.

 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per viwil.es.

 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al Responsable del tractament amb la referència “RGPD viwil.es”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.

 • Domicili a efectes de notificacions.

 • Data i signatura del sol·licitant.

 • Tot document que acrediti la petició que formula.

 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

Correu electrònic: victor@viwil.es

 

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de viwil.es, i que per tant no són operats perviwil.es. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.

 

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament hi pugui procedir en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa del mateix.

viwil.es es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el dia 6 de juny 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). • Política de Cookies

 

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després. Tot i això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

 

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per viwil.es per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

 

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a viwil.es serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar al Lloc Web. Els objectius principals per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc on l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que hi accedeixen, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació es fa servir per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les galetes, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de galetes que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics – https://developers.google.com/analytics

L'(s) entitat(s) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers , sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 

Galetes de xarxes socials

viwil.es incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars de les xarxes socials esmentades disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter. com/ca/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=ca-419&gl=mx

Google+: https://policies .google.com/technologies/cookies?hl=ca

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp -cookies

 

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies—totalment o parcialment— instal·lades al dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer ). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet mateix que utilitzi. En cas que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

 

Canvis a la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del Lloc Web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable que l’Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les cookies. • Política d’enllaços

 

S’informa que el Lloc Web de viwil.es posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

viwil.es no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

viwil.es en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

viwil.es no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per viwil.es i que siguin enllaçats a aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercers que hipervincles des d’una pàgina web d’una altra, diferent de, lloc web al lloc web de viwil.es han de saber que:

No està permesa la reproducció, total o parcial, de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l’autorització expressa de viwil.es.

No es permeten manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web viwil.es, o els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per la legislació espanyola, llevat que viwil.es ho autoritzi expressament.

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre viwil.es i el propietari de la pàgina web des de la qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de viwil.es dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. • Propietat intel·lectual i industrial 

 

viwil.es per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (incloent a títol enutiu però no limitatiu imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que estableix la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, els tancaments comercials, per qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de viwil.es.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de viwil.es. Podeu visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament per al vostre ús personal. No obstant això, l’Usuari no podrà suprimir, alterar ni manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Lloc Web..

En el cas que l’Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc Web constitueix una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a viwil.es a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i condicions generals d’ús. • Accions legals, llei aplicable i jurisdicció

 

viwil.es es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i els Continguts, o per l’incompliment d’aquestes Condicions.

La relació entre l’Usuari i viwil.es es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix algun controvèrsia sobre la interpretació i/o aplicació d’aquests Termes, les parts sotmetran les seves disputes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals corresponents d’acord amb la llei.

 

Última modificació: 29/10/2021